Crede, nădăjduieşte, smereşte-te şi iubeşte pe Iisus Hristos!